Kommande aktiviteter och nyheter

Icon

Vårens bykamp!

I maj ger vi oss ut igen i byarna. Samma motionsregler som i höstas dvs minst 1,5 km per tillfälle gående eller springande. Antalet km registreras på hemsidans formulär. Vårens fototema är förstås Vårtecken. Extrapoäng för vårtecken som bymedlem är först att fota.
Vi korar också maj månads vackraste och roligaste vårfoto.
Vårkampen pågår från 1 maj till 31 maj.
Här hittar du Vårkampen 2022

Icon

Blomstervandring

Maria Taberman planerar en blomstervandringen den 12e juni med samling vid missionshuset kl 16:00. Medtag fika

Foto: Björn Jatko Watsfeldt

Icon

Byakamp
"Walkstreak"

Bykampen är avgjord!
Sandebo tog hem segern med vinst i 2 av 3 moment
Stort grattis till Sandebo och extra grattis till Ann-Christine, Inga-Lill och Maria som har registrerat mest i respektive by

Foto: Jörgen Norin
Ett glatt gäng som firade avslutning. Foto: Björn Jatko Watsfeldt

Icon

Bästa bild från Bykampen 2021

Grattis Erica din bild blev framröstad som bästa bild under avslutningen av Bykampen 2021

Foto: Erica Wallgren


Bilderna som skickats in under tävlings gång finns här

Icon

Hulta vandringsled

Nu finns en guide för att använda Hulta vandringsled i mobiltelefonen. Guiden finns här

Hulta vandringsled finns här

Icon

Gympa för alla

Carina och hennes barnbarn gympar tillsammans i Stallet

Samhälle i balans

Hultabygdens kretsloppförening omfattar byarna Hulta, Sandebo och Dänskebo som ligger på landsbygden 3 mil söder om Linköping. I föreningen, som har drygt 45 hushåll som medlemmar, arbetar vi aktivt med att försöka anpassa vårt nyttjande av naturen så att vi på lång sikt inte utarmar den.

Vi arbetar mad alla delar i kretsloppet dvs produktion, konsumtion och återvinning. Målsättningen är att skapa en balans mellan boende och jordbruk. Mycket av kretsloppet bygger på en närhet mellan producent och konsument.

Gemenskapen i bygden är en stark drivkraft. Genom sociala arrangemang som t ex olika studiecirklar, fisketävling och marknader sprider vi idéer, förståelse och kunskap om kretsloppsidéerna som vi jobbar med. Dessutom har vi roligt under tiden. Vi ser gärna att våra idéer sprider sig som ringar på vattnet.

Produktion

Vårt mål med produktionen av livsmedelär att den ska ligga så nära konsumenten som möjligt. Lokal produktion ger försörjning och sysselsättning i bygden. Vi har fördelen att bo och verka i byar där det finns flera levande jordbruk varav ett drivs ekologiskt. På gårdarna produceras bl a mjölk och mjöl. En gemensam potatisodling finns. Intresserade bybor får beställa valfritt antal rader potatis av jordbrukaren. Konsumenten får själv rensa ogräs och ta upp potatisen, resten sköts av jordbrukaren mot ersättning. En gemensam odling av olika grönsaker finns också. Konsumenten hyr i detta fall en bit gödslad jord och får sköta om odlingen själv.

Återvinning

Målet är att så mycket som möjligt av avfallet som vi producerar ska återanvändas. Alla som bor i byarna har enskilda avloppsanläggnigar. Genom att ta tillvara urinen i urinseparerande toaletter kan man få ett bra näringstillskott till jordbruket samtidigt som man minskar läckaget till omgivande vattendrag och sjöar. Urinen från dessa används som näring i jordbruket.

I vårt slamprojekt, till vilket 30 hushåll har anslutit sig, tömmer en ekologisk jordbrukare våra trekammarbrunnar och sprider, efter avvattning och kompostering, slammet på åkermark. Alla som är med i projektet har förbundit sig att bara använda produkter märkta med "Bra Miljöval" där det är möjligt.

Ordförande

- Börje Johansson mail
Tele. 0708-85 01 76

Kassör

- Carl-Johan Sandberg mail

Sekreterare och Webadministratör

- Björn Jatko Watsfeldt mail