Kommande aktiviteter och nyheter

Icon

Kurs i HLR 3/2 2024

Gunnel Cassel-Söderbäck från Civilförsvarsförbundet kom till oss och höll en utbildning i hjärt- och lungräddning med demostration av hjärtstartare, första hjälpen och säkerhet i vardagen vid extraordinära händelser. På kursen deltog ca 25 personer, föreningen bjöd på fika.  

Icon

Årsmöte 2024

Medlemmar och alla intresserade i bygden är välkomna till
Hulta missionshus söndagen den 24 mars kl 15:00
Inbjudan och dagordning

Med anledning av föreningens 30-års firande bjuds på smörgåstårta under mötet
Anmäl fika senast 18/3 till Börje Johansson
E-post: borje.hulta@gmail.com
Telefon: 0708 85 01 76


Kom ihåg att betala in årsavgiften för 2024! Avgiften är fortfarande 50:- per hushåll, betalas till Bankgiro: 5187-1556 Glöm inte att skriva namn och e-postadress vid betalning.

Icon

Hjärtstartare

Föreningen har fått bidrag från Kinda-Ydre Sparbank för att köpa in en hjärtstartare. En sådan är nu beställd och kommer att monteras på Stallet. 

Icon

Bykampen 2023

Årets bykamp är nu avslutad! Hulta knep en knapp seger med Sandebo hack i häl (trots att Sandebo registrerat fler aktiviteter). 
Till årets bästa bil utsågs denna lantliga sommarbild tagen av Ebba Wadstein.

Grattis till Hulta och till Ebba! 

Foto: Ebba Wadstein

Icon

Bykampen 2023

Årets bykamp är i full gång.
Kämpa på!
Era bilder finns nu publicerade här

Foto: Rosanna Ackeräng

Icon

Årsmöte 2023

Medlemmar och alla intresserade i bygden är välkomna till
Hulta missionshus lördagen den 25 mars kl 10:00
Inbjudan och dagordning

Efter mötet kommer det visas en videofilm från Bydag 2004 (ca 30 min.) Föreningen bjuder på fikapåsar från Lökebo bageri
Anmäl fika senast 18/3 till Börje Johansson
E-post: borje.hulta@gmail.com
Telefon: 0708 85 01 76


Kom ihåg att betala in årsavgiften för 2023! Avgiften är fortfarande 50:- per hushåll, betalas till Bankgiro: 5187-1556 Glöm inte att skriva namn och e-postadress vid betalning.
Verksamhetsberättelse 2022

Icon

Torpvandring

Vårdnäs Hembygdsförening har registrerat och skyltat de flesta torpen i socknen, samt givit ut böckerna ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”. Torpen som ligger i inom byarna finns omnämnda på vår gamla vandringsled ”Hulta vandringsled” För att göra det möjligt att hitta torpen/skyltarna i skogen har vi gjort en ny ”Torprunda”, som finns på vår hemsida under vandringsleder. För att instruera hur kartan används och visa var torpen (Hybbeln, Hagalund, Sörhult, Hagstugan och Åbylund) ligger ordnar vi för dem som har tid och lust en:


Utflykt till skogstorpen

Lördagen den 28 maj kl 10.00
Samling vid Hulta Norrgård
Medtag fika som vi kan avnjuta hos någon torpare
Ni som vill använda telefonen för att se kartan behöver ladda ner Google Maps. Rundan är 5-6 km och kan bidra till Bykampen.
Frågor till Börje 0708-850176

kartan finns här
När man trycker på en torpmarkering kommer en informationstext upp. Torptexterna är hämtade ur ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”
Välkomna
Hultabygdens Kretsloppsförening

Icon

Vårens bykamp!

I maj ger vi oss ut igen i byarna. Samma motionsregler som i höstas dvs minst 1,5 km per tillfälle gående eller springande. Antalet km registreras på hemsidans formulär. Vårens fototema är förstås Vårtecken. Extrapoäng för vårtecken som bymedlem är först att fota.
Vi korar också maj månads vackraste och roligaste vårfoto.
Vårkampen pågår från 1 maj till 31 maj.
Här hittar du Vårkampen 2022

Icon

Blomstervandring

Maria Taberman planerar en blomstervandringen den 12e juni med samling vid missionshuset kl 16:00. Medtag fika

Foto: Björn Jatko Watsfeldt

Icon

Byakamp
"Walkstreak"

Bykampen är avgjord!
Sandebo tog hem segern med vinst i 2 av 3 moment
Stort grattis till Sandebo och extra grattis till Ann-Christine, Inga-Lill och Maria som har registrerat mest i respektive by

Foto: Jörgen Norin
Ett glatt gäng som firade avslutning. Foto: Björn Jatko Watsfeldt

Icon

Bästa bild från Bykampen 2021

Grattis Erica din bild blev framröstad som bästa bild under avslutningen av Bykampen 2021

Foto: Erica Wallgren


Bilderna som skickats in under tävlings gång finns här

Icon

Hulta vandringsled

Nu finns en guide för att använda Hulta vandringsled i mobiltelefonen. Guiden finns här

Hulta vandringsled finns här

Icon

Gympa för alla

Carina och hennes barnbarn gympar tillsammans i Stallet

Samhälle i balans

Hultabygdens kretsloppförening omfattar byarna Hulta, Sandebo och Dänskebo som ligger på landsbygden 3 mil söder om Linköping. I föreningen, som har drygt 45 hushåll som medlemmar, arbetar vi aktivt med att försöka anpassa vårt nyttjande av naturen så att vi på lång sikt inte utarmar den.

Vi arbetar mad alla delar i kretsloppet dvs produktion, konsumtion och återvinning. Målsättningen är att skapa en balans mellan boende och jordbruk. Mycket av kretsloppet bygger på en närhet mellan producent och konsument.

Gemenskapen i bygden är en stark drivkraft. Genom sociala arrangemang som t ex olika studiecirklar, fisketävling och marknader sprider vi idéer, förståelse och kunskap om kretsloppsidéerna som vi jobbar med. Dessutom har vi roligt under tiden. Vi ser gärna att våra idéer sprider sig som ringar på vattnet.

Produktion

Vårt mål med produktionen av livsmedelär att den ska ligga så nära konsumenten som möjligt. Lokal produktion ger försörjning och sysselsättning i bygden. Vi har fördelen att bo och verka i byar där det finns flera levande jordbruk varav ett drivs ekologiskt. På gårdarna produceras bl a mjölk och mjöl. En gemensam potatisodling finns. Intresserade bybor får beställa valfritt antal rader potatis av jordbrukaren. Konsumenten får själv rensa ogräs och ta upp potatisen, resten sköts av jordbrukaren mot ersättning. En gemensam odling av olika grönsaker finns också. Konsumenten hyr i detta fall en bit gödslad jord och får sköta om odlingen själv.

Återvinning

Målet är att så mycket som möjligt av avfallet som vi producerar ska återanvändas. Alla som bor i byarna har enskilda avloppsanläggnigar. Genom att ta tillvara urinen i urinseparerande toaletter kan man få ett bra näringstillskott till jordbruket samtidigt som man minskar läckaget till omgivande vattendrag och sjöar. Urinen från dessa används som näring i jordbruket.

I vårt slamprojekt, till vilket 30 hushåll har anslutit sig, tömmer en ekologisk jordbrukare våra trekammarbrunnar och sprider, efter avvattning och kompostering, slammet på åkermark. Alla som är med i projektet har förbundit sig att bara använda produkter märkta med "Bra Miljöval" där det är möjligt.

Ordförande

- Börje Johansson mail
Tele. 0708-85 01 76

Kassör

- Carl-Johan Sandberg mail

Sekreterare och Webadministratör

- Björn Jatko Watsfeldt mail